Nowe obostrzenia – COVID-19

Drodzy Rodzice.
Od 10 października w całym kraju w związku z panującą epidemią COVID-19 obowiązuje strefa żółta.


Wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa w całej przestrzeni publicznej, nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

Na chwilę obecna w organizacji zajęć, działamy bez zmian.


Na pływalni OSIR KOLNA wprowadzono zakaz przebywania rodziców na trybunach. Tym samym, prosimy rodziców, którzy przebierają/przygotowują dziecko do zajęć o możliwie krótki czas przebywania w szatni (zachowanie dystansu społecznego).
Wszystkie pozostałe wytyczne jakie otrzymali Państwo na maila nadal obowiązują. Prosimy o ich przestrzegane i dostosowanie się do zasad.

Wkraczamy w bardzo trudny czas, wielką niewiadomą co będzie dalej, prosimy o współpracę i wyrozumiałość.

Razem przetrwamy 🙂